Centrum Kultury Gminy Dębowiec

Aktualności

a A A+
(2010-06-14 11:08:15)

CZAS NA KOMPUTERGmina Dębowiec realizuje projekt „Czas na komputer” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Już od lipca ruszają darmowe kursy komputerowe przeznaczone dla mieszkańców Gminy Dębowiec. Będą to trzy odrębne rodzaje kursów:

a) Kurs biurowy (40 godz. lekcyjnych) będzie się składał z następujących bloków tematycznych: przetwarzanie tekstu, arkusze kalkulacyjne, bazy danych oraz grafika menedżerska i prezentacyjna. Po zakończeniu tego kursu, uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania certyfikatu ECDL-A. Zaświadcza on, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy komputera podstawowe zadania.

b) Kurs tworzenia stron internetowych (40 godz. lekcyjnych) – uczestnicy nabiorą umiejętności stworzenia stron internetowych. Będą oni mieli możliwość uzyskania certyfikatu ECDL WebStarter.

c) Kurs projektowania (40 godz. lekcyjnych) – uczestnicy nabiorą umiejętności obsługi programu AUTOCAD służącego do projektowania technicznego. Będą oni mieli możliwość uzyskania certyfikatu ECDL CAD.

Odbywać się one będą w godzinach wieczornych w Środowiskowym Ośrodku Kultury w Ogrodzonej i potrwają do końca września. Rekrutacja na kursy odbywa się do końca czerwca. Można się zapisać za pomocą strony internetowej www.debowiec.cieszyn.pl/694,darmowe-kursy!!!.html, telefonicznie (33 853 38 81) oraz osobiście w Urzędzie Gminy lub u sołtysów.

UWAGA!!!

Szczegółowe informacje zostaną przedstawione na Spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 16 czerwca 2010 r. o godz. 17.00 w Gminnym Centrum Kultury w Łączce. Zapraszamy na nie wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kursach.