Centrum Kultury Gminy Dębowiec

Aktualności

a A A+
(2019-02-26 12:02:32)

Akademia Dźwieku - zapraszamy na zajęcia!


Pierwsze zajęcia pokazowe ( bezpłatne)

9 marzec ( sobota) godz. 13.30 - Ośrodek Kultury Łączka

oraz 11 marzec (poniedziałek) godz. 17.30 - Biblioteka Publiczna w Dębowcu

 

Muzykalność dzieci z roku na rok ulega

pogorszeniu. Coraz mniejsza liczba dzieci

potrafi wyklaskać rytm, czysto intonować

czy rozpoznawać proste zmiany

melodyczne dobrze znanych im utworów.

Spowodowane jest to nieumiejętnym

prowadzeniem rytmiki lub brakiem

wykwalifikowanego nauczyciela, który

poświęca uwagę nie tylko na samą muzykę

w czasie zajęć, ale także na obecność dzieci

w tej muzyce.

1. Aby zajęcia odbyły się musi zebrać się grupa

dzieci.

- minimum: 10 osób

- maksimum: 20 osób

 

2. Cena zawiera pakiet 4 lekcji.

Czas trwania każdych zajęć: 60 minut.

 

3. Cena zajęć:

grupa do 10 osób: 15 PLN/osoba

grupa do 20 osób: 10 PLN/osoba

 

4. Zajęcia odbywają się w Gminnym Ośrodku

Kultury lub w miejscu wyznaczonym / dogodnym

dla uczestników udostępnionym przez GOK

 

Co robi nasza szkoła podczas zajęć

umuzykalniających?

- pracujemy nad świadomością ciała przy muzyce

- poznajemy instrumenty

- uwrażliwiamy na rytm, tempo, dynamikę

- poznajemy różnorodne utwory muzyczne

- uczymy się wspólnie piosenek

- szukamy muzyki w przedmiotach codziennego

użytku

- dobrze się bawimy!

Akademia Dźwięku, Sabina Broda, Dawid Duda,

ul. Główna 4, 43 - 419 Rudnik,

NIP: 54 82 71 43 66

Nr konta:  Nest Bank 92 1870 1045 2083 1049 7369 0001

kontakt:

Sabina Broda +48 501 968 886

Dawid Duda +48 511 023 489