Centrum Kultury Gminy Dębowiec

Aktualności

a A A+
(2019-02-15 08:02:41)

Mały czeski drapieżca


Niemiecko-rosyjskie rokowania pokojowe w Brześciu Litewskim przyniosły dalszy wzrost czeskich

aspiracji narodowych – ujawniły się one w uchwalonej 6 stycznia 1918 deklaracji posłów czeskich

w wiedeńskiej Radzie Państwa i sejmach krajowych Czech, Moraw i Śląska. Powtórzono w niej nie

tylko wcześniejszą proklamację skierowaną do Rady Państwa 30 maja 1917, żądającą utworzenia

państwa czeskiego w ramach monarchii habsburskiej, lecz także przedstawiono postulat uznania

prawa narodów do samostanowienia – jako warunek wszelkich rokowań pokojowych i udziału w nich

przedstawicieli Czechów i Słowaków.

Cały art. poniżej: