Centrum Kultury Gminy Dębowiec

Aktualności

a A A+
(2019-01-24 16:01:10)

Prelekcja historyczna


Wczoraj w Gminnym Ośrodku Kultury w Łączce odbyło się spotkanie z historykiem Panią Haliną Szotek, która była wieloletnim dyrektorem Muzeum Gustawa Morcinka w Skoczowe oraz redaktorem Gazety Skoczowskiej. Z jej inicjatywy powstało Muzeum im. Gustawa Morcinka oraz Muzeum Jana Sarkandra w Skoczowie. Stała na czele komitetu budowy pomnika Jana Sarkandra. Jest autorką licznych publikacji w prasie oraz "Skoczów. Szkice do monografii". W najbliższym czasie pojawi się słownik biograficzny mieszkańców Skoczowa, którego również jest autorem. Z okazji 750 - lecia otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Skoczowa, ponadto została Laureatką Srebrnej i Złotej Cieszynianki za zasługi dla naszego powiatu.
Podczas prelekcji uczestnicy przenieśli się sto lat w przeszłość i poznali szczegółowo cały przebieg Bitwy pod Skoczowem. Ponadto wysłuchali prelekcji na temat kształtowania się granic Rzeczpospolitej Polskiej po I Wojnie Światowej oraz o bohaterach walczących w wojnie polsko - czechosłowackiej. Prelekcja zaszczepiła w nas chęć dalszego pogłębiania wiedzy na temat historii związanej z naszym regionem.
Dziękujemy wszystkim za przybycie, a przede wszystkim Pani Halinie Szotek za wspaniałą, żywa lekcję historii.