Centrum Kultury Gminy Dębowiec

Aktualności

a A A+
(2014-05-21 10:05:18)

Poznajemy pomniki przyrody w Gminie Dębowiec


     W dniu 20 maja 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Łączce odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczestnikom konkursu plastycznego „Poznajemy pomniki przyrody w Gminie Dębowiec”. W konkursie wzięli udział uczniowie klas V i VI szkół podstawowych z Gminy DĘBOWIEC. Z pośród nadesłanych prac konkursowych, wykonanych różnymi technikami: kredki, ołówek, farby, wycinanki i wyklejanki - komisja ochrony przyrody nagrodziła i wyróżniła następujące prace:

I    miejsce       Paulina           WROBEL            S.P.  Ogrodzona
II  miejsce        Emilia             NOSAL               S.P.  Ogrodzona

III miejsce        Agnieszka      GASZCZYK      S.P. Iskrzyczyn

 Przyznano również trzy wyróżnienia

Weronika KAWULOK S.P. Dębowiec
Marcin CHWASTEK S.P. Iskrzyczyn
Oliwia  JURKOWSKA S.P.  Ogrodzona

 NAGRODY  SPECJALNE  ZA WYJĄTKOWY  ARTYZM

Natalia      KUBIES            S.P. Ogrodzona
Martyna   ZAHRAJ         
S.P.  Ogrodzona

kategoria  klasy  VI

 I    miejsce          Karolina           BANOT             S.P.  Ogrodzona
II  miejsce          Klaudia          POREBSKA         S.P.  Dębowiec

III miejsce          Gaja               WYPICH              S.P.  Dębowiec

 WYRÓŻNIENIA

Wiktoria  GLOWACKA            S.P.   Dębowiec
Natalia     CZERNIAK              S.P.  Dębowiec

Przemek       ŻUR                       S.P.  Iskrzyczyn

Nagroda  Specjalna  za wyjątkowy artyzm

Wiktoria      WITAS                       S.P.  Debowiec

Napłynęło  21 prac  ze szkół  w Dębowcu, Iskrzyczynie i Ogrodzonej. Nie wzięła udziału w konkursie szkoła z Simoradza

Nagrodzeni uczniowie, którzy przybyli na zakończenie imprezy w towarzystwie prowadzących ich do konkursu opiekunów szkolnych, otrzymali nagrody książkowe, które ufundował Gminny Ośrodek Kultury w Dębowcu, a z rąk organizatora otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz książeczki „Turysta Przyrodnik PTTK”. Celem konkursu jak podkreślił na wstępie przewodniczący, było wdrożenie młodzieży szkolnej do poznawania walorów przyrodniczo - krajobrazowych we własnej gminie oraz popularyzacja odznaki „Turysta Przyrodnik”. Uczestnikom konkursu gratulowali dyrektor Ośrodka Kultury, Karina Bogusz oraz przewodniczący Komisji, Jan Machała, którzy podkreślili ważny aspekt zainteresowania młodzieży szkolnej edukacją przyrodniczą. Nie zabrakło też słodkiego poczęstunku ze strony ośrodka kultury.

Prace zostały ocenione przez komisję, w następującym składzie:

Przewodniczący:       Jan        Machała
Członkowie:              Sabina  Firkowska

                                     Beata    Tyrna