Centrum Kultury Gminy Dębowiec

Aktualności

a A A+
(2014-05-13 11:05:36)

Zawody Strzeleckie: "O Puchar Wójta Gminy Dębowiec


ZPM LOK w Cieszynie i Sekcja Strzelecka LKS KORONA w Gumnach serdecznie zapraszają wszystkich uczestników na „otwarte” zawody w dwuboju z broni pneumatycznej, które odbędą na strzelnicy pneumatycznej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gumnach.

 

1. Organizator: LKS „KORONA” w GUMNACH I ZPM LOK w Cieszynie 

2. Cel zawodów: Doskonalenie umiejętności strzeleckich i propagowanie sportów obronnych wśród  mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego i młodzieży szkolnej.

3. Termin i miejsce: Zawody odbędą się dnia 16.05.2014 na strzelnicy w Gumnach Zbiórka uczestników o godz. 15.30. Początek zawodów godz. 16.00.

4. Uczestnictwo: W zawodach uczestniczą członkowie LOK, sympatycy strzelectwa sportowego, oraz uczniowie szkół ponad gimnazjalnych. Można wystawiać drużyny 3 osobowe.                              Zgłoszenia wraz z wpłatą przyjmowane będą od godz. 15.30. do 17.30.

 

5. Konkurencje:- Karabinek Pneumatyczny Kal. 4,5mm

                        - Postawa strzelecka stojąc

                        - Odległość 10 m

                        - 20 strzałów ocenianych

                         - Pistolet Pneumatyczny Kal. 4,5mm

                        -Postawa strzelecka stojąc (z jednej ręki)

                        -Odległość 10 m

                        - 20 strzałów ocenianych

                        - nieograniczona ilość strzałów próbnych

                        - czas na całość obu konkurencji wraz z przygotowaniem 50 minut.

6. Klasyfikacja: -Drużynowo             

 

-Indywidualna według osiągniętego wyniku

 

7. Wyróżnienia:          Za 1 miejsce drużynowo Puchar.

                                   Za 1 miejsce indywidualnie Puchar.              

Za miejsca 1-3 indywidualnie kobiety i Mężczyźni medale               

                                   Za miejsca 1-3 kobiety- dyplomy.

                                   Za miejsca 1-6 mężczyźni dyplomy.

8. Bezpieczeństwo: Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas trwania zawodów.

9. Na strzelnicy obowiązuje obuwie sportowe.

10. Postanowienia końcowe:

- wpisowe wynosi 15 zł od uczestnika dorosłego, i 10 zł. od ucznia.

- organizator zapewnia broń i amunicję

- można strzelać z własnej broni i własnego śrutu (4,5mm) i o sile do 17J

- osłony wzroku we własnym zakresie (obowiązkowe)

- zawody przeprowadzone zostaną według regulaminu zawodów

- wszelkie sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane na miejscu przez komisję sędziowską, a jej decyzje będą ostateczne.

                                                                                       Za Zarząd

V-ce Prezes LKS KORONA w GUMNACH

                                                                                              Jan Żarski  tel. 602 532 116.