Centrum Kultury Gminy Dębowiec

Aktualności

a A A+
(2014-01-07 10:01:28)

LOkalna Grupa Rybacka "Żabi Kraj" ogłasza konkursy


Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” ogłosiła konkursy w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywania umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności”,  objętego Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013” dla operacji polegających na:

1. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zaleznych od rybactwa

2. Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem

3. Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

4. Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności  lub przywrócenia potencjału sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej

 Wiecej Informacji:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”

ul. Mickiewicza 9

43-430 Skoczów

e-mail: biuro@zabikraj.pl

Tel./fax: 33 487 49 55 lub 797 410 135