Centrum Kultury Gminy Dębowiec

Aktualności

a A A+
(2012-11-13 10:11:00)

Konkurs Plastyczny


Drogie Dzieci!!

Serdecznie zapraszamy WAS do wzięcia udziału w konkursie pt. "Podróż Marzeń". Stwórz wspaniały projekt swojej podróży marzeń i wczuj się w role podróżnika malując, rysując, wyklejając podróż o której śniłeś i marzyłeś. Na wasze prace czekamy do 30.11.2012 r. (tj. piątek).

Więcej informacji pod nr tel.: 33 858 83 51

Regulamin Konkursu Plastycznego „Podróż Marzeń”
 
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs rysunkowy pod nazwą "Podróż Marzeń”, zwany dalej Konkursem.

2. Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu (Łączka ul. Widokowa 10, 43-426 Dębowiec) zwana dalej Organizatorem.

3. Konkurs trwa od 12.11.2012 do 30.12.2012

4. Konkurs przeznaczony dla dzieci klas 1-3 oraz 4-6

5. Każdy z autorów może wykonać pracę dowolną techniką (farby, kredki, plastelina itp.)

6. Przesłane prace nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania prac przechodzą one na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa autorskie do nadesłanych prac.

7. Prace należy składać do 30.11.2012 r.(piątek) w siedzibie GOKSiT w godzinach od 7.30 do 15.30. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6.12.2012 r.(czwartek) i ogłoszone zostanie na stronie : www.ck.debowiec.com.pl 

8. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

9. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.

10. Nagrodzone prace będą opublikowane w witrynie www.ck.debowiec.com.pl 

11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac

12. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

14. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.