Centrum Kultury Gminy Dębowiec

Aktualności

a A A+
(2012-04-26 10:04:55)

Pobiegnij z nami!


Już 19 maja 2012 r. odbędzie  się VI Bieg Wiosny w ramach akcji Polska Biega. W biegu może wziąć udział każdy. Zachęcamy do aktywnego spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu. Dla  zwycięzców zostały przygotowane medale oraz ciekawe nagrody.

PROGRAM

„VI BIEG WIOSNY” – 19.05.2012 r.

 8.30 - 9.30            Rejestracja zawodników

9.45                      Ustawienie zawodników na starcie

10.00                    Start biegu

11.00                    Przewidywane zakończenie biegu (limit czasowy                             50 min.)

11.30                    Dekoracja zwycięzców

12.00                    Zakończenie biegu

 Trasa

 1. Start – godz. 10.00 parking koło Szkoły Podstawowej
  w Dębowcu
 2. Bieg odbywać będzie się ulicą Szkolną (droga powiatowa 2619S), ok. 350 m do budynku „Agronomówki” (dawna biblioteka gminna), w prawo – ok. 200 m nawierzchnią szutrową, następnie w lewo drogą zakładową gospodarstwa rybackiego (nawierzchnia asfaltowa ok. 2000 m) do mostu na potoku Knajka, w ciągu drogi powiatowej 2619S. W lewo – podbieg ok. 250 m do skrzyżowania ul. Szkolnej z Rajską,  dalej ul. Rajską, Sadową do ul. Szkolnej (powiatowa 2619S). Następnie ulicą Szkolną aż do parkingu przy Szkole Podstawowej w Dębowcu.
 3. Bieg dla kobiet odbędzie się ulicą Szkolną z Dębowca Podlesie (skrzyżowanie ulicy Szkolnej z ul. Rajską) do parkingu przy Szkole Podstawowej w Dębowcu.
 4. Koniec „VI Biegu Wiosny” – na parkingu przy Szkole Podstawowej w Dębowiec.

Łączna długość trasy wyniesie ok. 5 km z czego:

 • Drogami pozostającymi w zarządzie władz gminy 1,0 km;
 • Drogami pozostającymi w zarządzie władz powiatu 2,5  km;
 • Drogą zakładową na terenie Gosp. Rybackiego 1,5 km.

Łączna długość trasy dla kobiet wyniesie około 2 km z czego:

 • Drogami pozostającymi w zarządzie władz powiatu 2 km.

Organizatorem VI Biegu Wiosny jest Gminny Ośrodek Sportu
i Turystyki w Dębowcu, Łączka, ul. Widokowa 10.Zapisy pod numerem tel.33 858 83 51 oraz
gok@debowiec.cieszyn.pl

Serdecznie zapraszamy.

REGULAMIN I PROGRAM

 

Cel:

 • Popularyzacja zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności
 • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji fizycznej
 • Promocja Gminy Dębowiec

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu

Termin: 19 maja 2012 r., godz. 10.00

Trasa:

1.      Start – godz. 10.00 parking pomiędzy Szkołą Podstawową a Przedszkolem

2.   Bieg odbywać będzie się ulicą Szkolną (droga powiatowa 2619S), ok. 350 m do budynku „Agronomówki” (dawna biblioteka gminna), w prawo – ok. 200 m nawierzchnią szutrową, następnie w lewo drogą zakładową gospodarstwa rybackiego (nawierzchnia asfaltowa ok. 2000 m) do mostu na potoku Knajka, w ciągu drogi powiatowej 2619S. W lewo – podbieg ok. 250 m do skrzyżowania ul. Szkolnej z Rajską,  dalej ul. Rajską, Sadową do ul. Szkolnej (powiatowa 2619S). Następnie ulicą Szkolną aż do parkingu przy Szkole Podstawowej w Dębowcu.

3.   Bieg dla kobiet odbędzie się ulicą Szkolną z Dębowca Podlesie (skrzyżowanie ulicy Szkolnej z ul. Rajską) do parkingu przy Szkole Podstawowej w Dębowcu

4.   Meta – parking pomiędzy Szkołą Podstawową a Przedszkolem w Dębowcu

Trasa przebiega drogami asfaltowymi poza jednym odcinkiem szutrowym (ok. 200 m)

Miejsce: Dębowiec, woj. śląskie

Warunki uczestnictwa:

1.             W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy, którzy zgłoszą swój udział oraz posiadają aktualne badania lekarskie zezwalające na start w "Biegu Wiosny" lub podpiszą oświadczenie o zdolności do biegu.

2.             W biegu może wziąć udział młodzież, która ukończyła w dniu 10.05.2010 r., 16 lat pod warunkiem posiadania aktualnych badań lekarskich lub pisemnej zgody rodzica lub opiekuna.

3.             W biegu  ulicami Dębowca mogą wziąć udział również dzieci w wieku 7-15 lat pod warunkiem posiadania aktualnych badań lekarskich oraz pisemnej zgody rodzica lub opiekuna na dystansach:

                klasa 1-2 na dystansie 300 metrów

                klasa 3-4 na dystansie 600 metrów

                klasa 5-6 na dystansie 900 metrów

                gimnazjum na dystansie 1500 metrów

 

Zgłoszenia:

1.              zgłoszenia będą przyjmowane od 8:30 do 9:30 w biurze organizatora biegu,

2.              za pośrednictwem faksu 33 858 83 51 lub
                 nr tel. 33 858 83 51

3.              poczty elektronicznej debowiec@silesia.travel

 Klasyfikacje:

Bieg ma charakter biegu otwartego, bez podziału na kategorie wiekowe.

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn

Nagrody:

             Za  trzy pierwsze miejsca uczestnicy otrzymują medale oraz nagrody rzeczowe

 Postanowienia końcowe:

 a)      impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,

b)     podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery Startowe przypięte do koszulki z przodu na klatce piersiowej,

c)      uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną dyskwalifikowani

d)     uczestników zobowiązuje estetyczny strój i obuwie sportowe

e)      pisemne protesty przyjmuje Biuro organizacyjne w terminie 15 minut po zakończeniu biegu. Pisemne protesty będą rozpatrywane w czasie 15 minut od zgłoszenia,

f)       wszyscy uczestnicy biorą udział w Biegu Wiosny na własną odpowiedzialność i nie będą wznosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów imprezy w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.

g)      Dyrektor Biegu Wiosny zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy

h)      Przewiduje się zorganizowanie biegów towarzyszących dla dzieci i młodzieży
do lat 16.

Uwaga

Ze względu na to, że bieg prowadzi częściowo po drogach publicznych i możliwości zamknięcia tych dróg są czasowo ograniczone, ustala się limit czasu na pokonanie trasy biegu wynoszący 50 minut, przy czym limit czasu na pokonanie I części biegu wynosi 25 minut – punkt pomiary czasu znajdować będzie się przy końcowym przystanku autobusowym Dębowiec Podlesie. Uczestnicy biegu, którzy przekroczą limit czasu w ww. miejscu, zostaną wycofani z trasy biegu do mikrobusu z napisem „Koniec biegu” 

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i programie biegu.