Centrum Kultury Gminy Dębowiec

Aktualności

a A A+
(2012-02-28 08:02:58)

Elektroniczne usługi publiczne


W Gminie Dębowiec został wdrożony projekt „Przystosowanie systemu informatycznego Administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną w gminach: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Istebna, Strumień, Wisła”, w ramach którego, dostosowano system informatyczny Urzędu Gminy Dębowiec do przyjmowania wniosków, pism itp. drogą elektroniczną oraz wprowadzony został elektroniczny obieg dokumentów.

Istotną nowością, dla mieszkańców Gminy a także dla wszystkich klientów urzędu jest to, że teraz mogą:

  • składać do urzędu wnioski w postaci elektronicznej,
  • śledzić postępy prac nad wnioskami,
  • na bieżąco kontrolować stan realizacji wniosków,
  • składać wnioski przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu,
  • oszczędzać czas, albowiem nie ma potrzeby osobistego składania wniosku.

Wraz z rozwojem usług oferowanych przez Urząd, coraz więcej spraw będzie można załatwiać w ten sposób. W przyszłości będzie to podstawowy sposób komunikacji z Administracją publiczną. System ten został zintegrowany z platformą ePUAP i SEKAP, co oznacza, że niezależnie od miejsca pobytu, w kraju lub zagranicą, można załatwiać swoje urzędowe sprawy. Jedynym ograniczeniem jest fakt, że osoby zainteresowane możliwością skorzystania z dogodności, jakie niesie za sobą tzw. e-Urząd
w pierwszej kolejności powinny założyć swój indywidualny profil na portalu ePUAP lub SEKAP. Na stronach www.sekap.pl i www.epuap.gov.pl opublikowano szczegółowy sposób postępowania. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 z Priorytetu II „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.2 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”.