Centrum Kultury Gminy Dębowiec

Aktualności

a A A+
(2011-08-17 10:08:22)

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE WCIĄŻ TRWAStowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” przypomina o możliwości składania wniosków o dofinansowanie, w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa dla operacji polegających na:
1. Ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.
2. Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa.
Wnioski można składać do 23.09.2011 r. w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów II piętro pokój nr 8 od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30 – 15.30.

CYKL SZKOLEŃ DLA BENEFICJENTÓW
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych możliwościami pozyskania środków unijnych do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach nt.:
1. Procedury aplikowania o dofinansowanie w ramach działania „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013.
Szkolenie odbędzie się 23.08.2011r. (wtorek) w sali konferencyjnej Polskiej Akademii Nauk, ul. Kalinowa 2
w Zaborzu (gmina Chybie).

2. Procedury aplikowania o dofinansowanie w ramach działania „Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa” osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013.
Szkolenie odbędzie się 26.08.2011r. (piątek) w sali konferencyjnej Polskiej Akademii Nauk, ul. Kalinowa 2
w Zaborzu (gmina Chybie).

Zapisy chętnych do wzięcia udziału w szkoleniach pod numerem tel. 33 487 49 55,
drogą elektroniczną – biuro@zabikraj.pl lub w siedzibie biura LGR „Żabi Kraj”.

PUNKTY KONSULTACYJNE
W gminach objętych LSROR otwarte są punkty konsultacyjne, w których można nieodpłatne skorzystać z usług konsultacyjno-doradczych, podczas których dowiedzą się Państwo jak wypełnić wniosek oraz jakie dokumenty należy przedstawić aby uzyskać dofinansowanie.
Harmonogram konsultacji eksperckich 2011r.
• Urząd Gminy w Chybiu, ul. Bielska 78, – 06.09.2011r.
• Urząd Gminy w Dębowcu, ul. Katowicka 6, – 01.09.2011r.
• Urząd Gminy w Goczałkowicach-Zdrój, ul. Szkolna 13, – 25.08. i 08.09.2011r.
• Urząd Gminy w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 60, – 24.08. i 14.09.2011r.
• Urząd Miejski w Strumieniu, ul. Rynek 4, – 07.09.2011r.
• Biuro Stowarzyszenia LGR „Żabi Kraj” w Skoczowie, ul. Mickiewicza 9, – 19.08. i 02.09.2011r.
• Urząd Gminy w Zebrzydowicach, ul. Ks.A. Janusza 6, – 22.08. i 12.09.2011r.
Konsultacje będą odbywać się w godzinach urzędowania ww. instytucji.
Więcej informacji pod numerem 33 487 49 55, na stronie www.zabikraj.pl
lub w siedzibie biura LGR „Żabi Kraj”.