Centrum Kultury Gminy Dębowiec

Aktualności

a A A+
(2010-10-13 14:08:03)

KONKURS GWARY


Konkurs przeprowadzany jest w okresie jesieni na przemian raz w Polsce, a następnie po stronie zaolziańskiej.
Ma on zachęcać nie tylko do kultywowania gwary cieszyńskiej wśród dzieci od wieku przedszkolnego po młodzież różnego typu szkół, ale także do prezentowania gwary w historycznych strojach ludowych oraz odtwarzania scen i widowisk obyczajowych.
Tegoroczna – VII Edycja konkursu gwary - zgodnie z przyjętą tradycją, przypada stronie polskiej, a konkurs zostanie przeprowadzony pod honorowym patronatem Pani Janiny Żagan – Burmistrza Miasta Skoczowa w Miejskim Domu Kultury w Skoczowie, przy ulicy Targowej nr 26. Przesłuchania uczestników zaplanowane są w dniach 9 i 10 listopada 2010 roku (wtorek – środa) od godziny 9.30. Koncert laureatów z wręczeniem nagród i dyplomów odbędzie się 22 listopada 2010 roku (poniedziałek) o godzinie 10.00.
Zgodnie z regulaminem konkursu, uczestnik wygłasza gwarą cieszyńską jeden tekst mówiony prozą lub wierszem, do 3 minut dzieci w wieku przedszkolnym, 6-10 minut pozostali uczestnicy. Szczególnie cenione są teksty o tematyce historycznej, regionalnej, opisującej autentyczne wydarzenia z przeszłości,
a także prezentowane przez grupy i zespoły tradycyjne obrzędy.
W konkursie gwary „Po Cieszyńsku, po obu stronach Olzy”, który zorganizowano w 2009 roku, w Domu Polskiego Związku Kulturalno - Oświatowego w Hawierzowie - Błędowicach, uczestniczyło łącznie 101 wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Polski oraz uczniów szkół z Polskim Językiem Nauczania z historycznego terenu Ziemi Cieszyńskiej w Republice Czeskiej.
W ubiegłym roku Puchar Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
w Katowicach za wyjątkową dbałość i pielęgnowanie gwary otrzymała Szkoła Podstawowa z Polskim Językiem Nauczania w Hawierzowie – Błędowicach, a wyróżnienie za szczególnie liczne uczestnictwo w konkursie Przedszkole nr 6 w Ustroniu.
Zgłoszenia do konkursu należy składać listownie pod adresem: Prezes Stefan GAJDA – GO SWP, ul. Krsińskiego 840-019 Katowice lub pocztą elektroniczną na adres: stefangajda@poczta.fm

W przypadku dodatkowych pytań, wypełnienia KART ZGŁOSZEŃ do konkursu, zainteresowanych prosimy o kontakt z Panem Stefanem Gajdą – Prezesem Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Katowicach tel.: 032/256-19-38 lub z Panem Robertem Orawskim – Dyrektorem Miejskiego Domu Kultury w Skoczowie, ul.Targowa 26 tel.: 33 / 479-10-40;e-mail: www.mdk.ox.pl ; mdkskocz@poczta.onet.pl

Łukasz Konarzewski

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki
i Informacji Starostwa Powiatowego
w Cieszynie