Centrum Kultury Gminy Dębowiec

Kościół Ewangelicko - Augsburski w Ogrodzonej

a A A+

      Dzięki staraniom miejscowej Rady Parafialnej w 2005 roku, parafia w Cieszynie podjęła się dzieła budowy nowego kościoła filialnego w Ogrodzonej. Zbudowano go w miejscu starej kaplicy cmentarnej, której powstanie datuje się na 1877 rok.
3 września 2006 roku zwierzchnik diecezji cieszyńskiej ks. Bp Paweł Anweiler dokonał aktu poświęcenia nowo wybudowanego kościoła. 

     Historia kościoła sięga 1873 roku. Wówczas mieszkaniec Ogrodzonej Jerzy Broda przekazał parcelę pod miejscowy cmentarz. Trzy lata później przystąpiono do prac związanych z budową marowni cmentarnej, która z biegiem lat była rozbudowywana. Na jednym z  posiedzeń ewangelickiej gminy cmentarnej podjęto decyzje o zakupie dzwonu z odlewni Kazimierza Schwalbiego. W tym celu w 1923 roku przystąpiono do rozbudowy wieży.
      Okres II Wojny Światowej nie zapisał się pomyślnie w dziejach kościoła. Dzwony zostały zdemontowane, a działalność została ograniczona do organizacji pochówków. Po zakończeniu II Wojny Światowej działalność wznowiła ewangelicka gmina cmentarna, dzięki czemu wybrano jej nowych członków oraz podjęto decyzję o zakupie dzwonu z odlewni Schwalbiego. 
       W latach siedemdziesiątych rozbudowano część ołtarzową, poświęcenia której dokonał ksiądz Jan Gros oraz ksiądz Jan Noga ze Skoczowa. Ówczesna kaplica służyła mieszkańcom Ogrodzonej przez ponad 30 lat, aż do momentu podjęcia decyzji w 2005 roku o budowie nowego kościoła filialnego.